Pro vstup do jednotlivých klientských galerii je třeba uživatelske jmeno a heslo, které Vam bylo zasláno při předání zakázky.